Administratie en boekhoudkantoor "De-Balans" | info@de-balans.nl

 Onze Relaties

Ons klantenbestand varieert van een handelaar op internet in kunstwerken die wereldwijd opereert tot verschillende normale particulieren. Kortweg ons klantenbestand is zeer gevarieerd.

Teneinde op alle gebieden adequate dienstverlening te garanderen worden er ook relaties onderhouden met specialisten op diverse vakgebieden, zoals registeraccountants, advocaten, notarissen, assurantie- hypotheek- en financieringsspecialisten en anderen. Indien zich zeer specifieke problemen voordoen op een der genoemde vakgebieden kan het gewenst zijn een beroep op één van hen te doen.